Een rolluik met een SOMFY Oximo buismotor RTS en een Telis afstandsbediening, dient voor gebruik te worden afgesteld.

Volg onderstaande aanwijzingen over rolluiken met een RTS motor en hoe te kopiëren van en naar een kanaal.

Sluit de motor zodanig dat die eenvoudig spanningsvrij te maken is, bij voorkeur met de meegeleverde stekker. Sluit alleen de af te stellen motor aan. Indien u een motor heeft afgesteld en u wilt nog een andere motor afstellen, maak dan de afgestelde motor eerst spanningsvrij. Indien de motor geen spanning heeft, blijven de instellingen van de motor bewaard.

Het afstellen van de motor werkt het best met de handzender dicht bij de motor. Het gemiddelde bereik in een woonhuis-omgeving is ongeveer 20 meter.

Het afstellen van een Somfy Oximo RTS motor

1. — Sluit de motor aan op de netspanning en druk op de zender de bovenste en de onderste knop tegelijk in (zie afbeelding). Direct na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan.

Maakt u gebruik van de Telis 4? Druk dan voordat u gaat starten op de onderste knop van de afstandsbediening om de handzender op het juiste kanaal in te stellen.

2. — Controleer de draairichting door op de knop “naar beneden” te drukken.
Gaat het rolluik omlaag? Ga dan naar 3. Gaat het rolluik omhoog? Druk dan de middelste knop 2 á 3 seconden in (zie afbeelding). Na deze handeling zal het rolluik kort op en neer gaan. Controleert de draairichting. Als deze goed is, ga dan naar 3.

3. — Als de knop “omhoog” wordt ingedrukt gaat het rolluik omhoog. Zet het rolluik in de hoogste positie. Doe dit door de bovenste knop ingedrukt te houden. Druk vervolgens de middelste en onderste knop van de zender tegelijk in (zie afbeelding). Het rolluik daalt nu automatisch naar beneden. Laat op het onderste punt het rolluik stoppen door de middelste knop in te drukken. Met de knop omhoog en omlaag het laagste punt zonodig bijregelen.

4. — Druk nu de bovenste en de middelste knop van de Telis afstandsbediening tegelijk in. Het rolluik stopt automatisch op de bovenste positie. Bevestig nu de afstellingen door 2 á 3 seconden op de middelste knop te drukken. (zie afbeelding). De motor moet hierop reageren door kort op en neer te bewegen. Druk vervolgens met bijvoorbeeld de punt van een pen de knop aan de achterkant van de afstandsbediening in. Opnieuw moet de motor hier op te reageren door kort op en neer te bewegen. Als dat gebeurd, is het rolluik succesvol afgesteld!

Het toevoegen van een RTS motor aan het groepskanaal

1. — Alleen de af te stellen RTS motor mag zijn aangesloten op de netspanning. Stel u kunt rolluik 1 bedienen via kanaal 1. Druk op de onderste knop aan de voorzijde tot het rode lampje van kanaal 1 gaat knipperen. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.

2. — Navigeer via de onderste knop aan de voorzijde naar bijvoorbeeld kanaal 5. Dit is het groepskanaal en kunt u herkennen als alle lampjes gaan branden. Druk dan aan de achterzijde van de handzender op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. U heeft met succes de instellingen van kanaal 1 gekopieerd naar kanaal 5. U kunt dit ook uitvoeren met alle andere kanalen.

Het toevoegen van een RTS motor aan een extra RTS afstandsbediening

1. — Alleen de af te stellen RTS motor mag zijn aangesloten op de netspanning. Stel u kunt rolluik 1 bedienen met afstandsbediening 1 en u wilt rolluik 1 ook bedienen met afstandsbediening 2. Druk dan aan de achterzijde van de afstandsbediening 1 op de resetknop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft.

2. — Gebruik nu afstandsbediening 2 en druk dan aan de achterzijde van de handzender op de reset knop tot het rolluik een korte beweging op en neer geeft. Dit zal vrijwel direct gebeuren. U heeft met succes de instellingen van afstandsbediening 1 naar afstandsbediening 2 gekopieerd.

Meer informatie

Lukt het niet om de motoren op de gewenste manier af te stellen? Neem dan contact op met: support@rolluikenfabriek.nl of bel ons landelijke ondersteuningsteam.

info@rolluikenfabriek.nl 088 366 7300